Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope lavon.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.
Predávajúcim je spoločnosť: logit s.r.o., A. Dubčeka 390/32, 965 01 +Žiar nad Hronom, IČO 46546588, E-mail: info@lavon.sk, tel. 0905 862 559. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21649/S.
Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica

 

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Cena dopravy (kuriérska služba) sa pri objednávke nad 39€ vrátane DPH neúčtuje (doprava zadarmo) a pri objednávke do 100€ je doprava za jednotný doplatok 2,50€. Pri platbe na dobierku je k cene dopravy doúčtovaný poplatok za dobierkovú službu 1€ s DPH. Cenu dopravy kupujúci vidí v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar buď platbou vopred na účet predávajúceho alebo na dobierku kuriérovi (t.j. platba za tovar pri prevzatí tovaru). V prípade platby prevodom na účet bude tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho.
Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

 

Dodanie tovaru

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 10 pracovných dní. Tovar, ktorý je skladom, predávajúci zvyčajne odošle v deň objednávky alebo nasledujúci pracovný deň.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Dodanie tovaru kuriérom v rámci celej SR je tzv. k prvým dverám. Klient si vynosenie tovaru (do bytu, domu..) zabezpečuje vo svojej vlastnej réžií.
Pri prevzatí tovaru odporúčame, aby si kupujúci tovar prehliadol a zásielku v prípade viditeľného poškodenia nepreberal a ihneď túto skutočnosť ohlásil predávajúcemu, s ktorým dorieši ďalší postup. Ak kupujúci zistí poškodenie tovaru po prevzatí, odporúčame, aby čo najskôr kontaktoval predávajúceho.

logit s.r.o.